Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Event Republic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van deze website. De inhoud omvat onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten. Aan de inhoud van de verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Event Republic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Tevens is Event Republic niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Event Republic die de informatie toegankelijk maakt.

Hoewel Event Republic alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Event Republic niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Event Republic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De site van Event Republic kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere sites die buiten het domein van Event Republic liggen. Event Republic is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Event Republic behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Event Republic de toegang tot de webpagina monitoren.

Tot slot behoudt Event Republic zich alle rechten voor.